View_VanBanChiDao

Tìm văn bản chỉ đạo

 
Số, ký hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcCơ quan ban hànhNgười kýTải về
45/QĐ-BTNMT Về việc công bố giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các hồ chứa, đập dâng của các công trình thủy lợi, thủy điện 12/01/2023 12/01/2023 Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành Tải về
36/QĐ-BTNMT Quyết định số 36/QĐ-BTNMT: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đảng - Đoàn thể 11/01/2023 11/01/2023 Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà Tải về
04/BTNMT-TCCB Về việc phát động phong trào thi đua năm 2023 03/01/2023 03/01/2023 Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà Tải về
170/NQ-CP Ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) 31/12/2022 31/12/2022 Chính phủ Phạm Minh Chính Tải về
4023/QĐ-BTNMT Đính chính Thông tư số 01/2022/TT-BTNMT ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó với biến đổi khí hậu 30/12/2022 30/12/2022 Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành Tải về
1622/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 27/12/2022 27/12/2022 Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam Tải về
1240/QĐ-HĐTLQG Quyết định số 1240/QĐ-HĐTLQG Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia 16/12/2022 16/12/2022 Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà Tải về
3323/QĐ-BTNMT Về việc đính chính Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 01/12/2022 01/12/2022 Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân Tải về
1496/QĐ-TTg Quyết định về việc đổi tên Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thành Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phê duyệt Điều lệ Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 30/11/2022 30/11/2022 Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh Tải về
3289/QĐ-BTNMT Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản Mỏ đá hoa xã Châu Tiến, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An 29/11/2022 29/11/2022 Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên Tải về
12345678910...

 Content Editor ‭[5]‬