View_VanBanChiDao

Tìm văn bản chỉ đạo

 
Số, ký hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcCơ quan ban hànhNgười kýTải về
1975/QĐ-TTg Ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng ngập nước giai đoạn 2021-2030 24/11/2021 24/11/2021 Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành Tải về
31/CT-TTg Về việc đổi mới và tăng cường tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 24/11/2021 24/11/2021 Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành Tải về
1970/QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược phát triển Ngành Khí tượng Thủy văn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 23/11/2021 23/11/2021 Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành Tải về
1969/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Bằng Giang - Kỳ Cùng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 23/11/2021 23/11/2021 Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành Tải về
1973/QĐ-TTg Về việc phê duyệt Kế hoạch quốc gia về quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2021 - 2025 23/11/2021 23/11/2021 Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành Tải về
2244/QĐ-BTNMT Về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu đánh giá hoạt động doanhnghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2021 17/11/2021 17/11/2021 Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên Tải về
2231/QĐ-BTNMT Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thanh tra năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 16/11/2021 16/11/2021 Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà Tải về
2173/QĐ-BTNMT Về việc ban hành Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thẩm định hồ sơ đề nghị giao, công nhận, gia hạn thời hạn giao khu vực biển, sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển, trả lại khu vực biển, thu hồi khu vực biển thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường 08/11/2021 08/11/2021 Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà Tải về
04/KH-BTNMT Kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội hằng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong ngành tài nguyên và môi trường 08/11/2021 08/11/2021 Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa Tải về
6646/BTNMT-TNN Về việc điều chỉnh chế độ vận hành Nhà máy thủy điện Hòa Bình từ nay đến đầu năm 2022 01/11/2021 01/11/2021 Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành Tải về
12345678910...

 Content Editor ‭[5]‬