View_ChiTietChienLuocQuyHoach

CHI TIẾT CHIẾN LƯỢC QUY HOẠCH
Số, ký hiệu
950/QĐ-TTg
Người ký
Trịnh Đình Dũng
Lĩnh vực
Lĩnh vực tổng hợp
Cơ quan ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Quy hoạch, kế hoạch
Ngày ký
01/08/2018
Ngày hiệu lực
01/08/2018
Trích yếu
Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025, định hướng đến 2030
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬