View_ChiTietChienLuocQuyHoach

CHI TIẾT CHIẾN LƯỢC QUY HOẠCH
Số, ký hiệu
0
Người ký
Lĩnh vực
Lĩnh vực tổng hợp
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Kế hoạch
File đính kèm
Ngày ký
04/12/2020
Ngày hiệu lực
04/12/2020
Trích yếu
Kế hoạch Xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Bộ Tài nguyên và Môi trường Năm 2022
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬