View_ChiTietChienLuocQuyHoach

CHI TIẾT CHIẾN LƯỢC QUY HOẠCH
Số, ký hiệu
1244/QĐ-UBND
Người ký
Đặng Ngọc Hậu
Lĩnh vực
Địa chất và khoáng sản
Cơ quan ban hành
UBND Tỉnh
Loại văn bản
Kế hoạch
File đính kèm
Ngày ký
11/06/2021
Ngày hiệu lực
11/06/2021
Trích yếu
Về việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường đối với 08 khu vực chưa thăm dò trên sông Mã thuộc địa bàn huyện Sông Mã, tỉnh Son La
Nội dung

Về việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường đối với 08 khu vực chưa thăm dò trên sông Mã thuộc địa bàn huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La

 Content Editor ‭[5]‬