View_ChiTietChienLuocQuyHoach

CHI TIẾT CHIẾN LƯỢC QUY HOẠCH
Số, ký hiệu
1
Người ký
Lĩnh vực
Biến đổi khí hậu
Cơ quan ban hành
Ban cán sự đảng Bộ TN&MT
Loại văn bản
Chiến lược
File đính kèm
Ngày ký
25/04/2022
Ngày hiệu lực
25/04/2022
Trích yếu
1
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬