View_ChiTietChienLuocQuyHoach

CHI TIẾT CHIẾN LƯỢC QUY HOẠCH
Số, ký hiệu
2964/QĐ-BTNMT
Người ký
Trần Hồng Hà
Lĩnh vực
Lĩnh vực tổng hợp
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Quy hoạch, kế hoạch
File đính kèm
Ngày ký
28/09/2018
Ngày hiệu lực
28/09/2018
Trích yếu
Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thanh tra năm 2018 của Bộ TNMT
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬