View_ChiTietChienLuocQuyHoach

CHI TIẾT CHIẾN LƯỢC QUY HOẠCH
Số, ký hiệu
03/CTPH-BTNMT-HLG
Người ký
Trần Hồng Hà
Lĩnh vực
Lĩnh vực tổng hợp
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Quy hoạch, kế hoạch
File đính kèm
Ngày ký
05/10/2018
Ngày hiệu lực
05/10/2018
Trích yếu
Chương trình phối hợp công tác xây dựng, phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2018-2023
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬