View_ChiTietChienLuocQuyHoach

CHI TIẾT CHIẾN LƯỢC QUY HOẠCH
Số, ký hiệu
2973/QĐ-BTNMT
Người ký
Trần Hồng Hà
Lĩnh vực
Lĩnh vực tổng hợp
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Quy hoạch, kế hoạch
File đính kèm
Ngày ký
28/09/2018
Ngày hiệu lực
28/09/2018
Trích yếu
Ban hành kế hoạch của Bộ TNMT thực hiện nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một của, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬