View_ChiTietChienLuocQuyHoach

CHI TIẾT CHIẾN LƯỢC QUY HOẠCH
Số, ký hiệu
2917/QĐ-BTNMT
Người ký
Trần Quý Kiên
Lĩnh vực
Địa chất và khoáng sản
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Quy hoạch, kế hoạch
File đính kèm
Ngày ký
21/09/2018
Ngày hiệu lực
21/09/2018
Trích yếu
Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản Đợt 1 năm 2018
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬