View_ChiTietChienLuocQuyHoach

CHI TIẾT CHIẾN LƯỢC QUY HOẠCH
Số, ký hiệu
1100/QĐ-TTg
Người ký
Trịnh Đình Dũng
Lĩnh vực
Tài nguyên nước
Cơ quan ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Quy hoạch, kế hoạch
Ngày ký
05/09/2018
Ngày hiệu lực
05/09/2018
Trích yếu
Nhiệm vụ quy hoạch cấp nước vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬