View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
2180/BTNMT-TCKTTV
Người ký
Lê Công Thành
Lĩnh vực
Khí tượng thủy văn
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Công văn
Ngày ban hành
13/05/2019
Ngày hiệu lực
13/05/2019
Trích yếu
Kế hoạch tổ chức Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai (15-22/5) năm 2019 của Ngành Tài nguyên và Môi trường
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬