View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
15/CT-TTG
Người ký
Nguyễn Xuân Phúc
Lĩnh vực
Đất đai
Cơ quan ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Chỉ thị
Ngày ban hành
17/06/2019
Ngày hiệu lực
17/06/2019
Trích yếu
Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019
Nội dung

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019

 Content Editor ‭[5]‬