View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
1348/BTNMT-TĐKTTT
Người ký
Lê Công Thành
Lĩnh vực
Lĩnh vực tổng hợp
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Công văn
Ngày ban hành
16/03/2020
Ngày hiệu lực
16/03/2020
Trích yếu
Về việc Hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2020
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬