View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
1682/BTNMT-TCBHĐVN
Người ký
Lê Minh Ngân
Lĩnh vực
Biển và hải đảo
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Công văn
Ngày ban hành
31/03/2020
Ngày hiệu lực
31/03/2020
Trích yếu
Về việc báo cáo về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo
Nội dung

Về việc báo cáo về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo

 Content Editor ‭[5]‬