View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
2580/BTNMT-PC
Người ký
Nguyễn Thị Phương Hoa
Lĩnh vực
Lĩnh vực tổng hợp
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Công văn
File đính kèm
Ngày ban hành
14/05/2020
Ngày hiệu lực
14/05/2020
Trích yếu
Về việc triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường năm 2020
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬