View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
33/CT-TTg
Người ký
Nguyễn Xuân Phúc
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Chỉ thị
File đính kèm
Ngày ban hành
20/08/2020
Ngày hiệu lực
20/08/2020
Trích yếu
Về tăng cuông quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa
Nội dung

Về tăng cuông quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa

 Content Editor ‭[5]‬