View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
1861/QĐ-BTNMT
Người ký
Trần Quý Kiên
Lĩnh vực
Địa chất và khoáng sản
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Quyết định
File đính kèm
Ngày ban hành
24/08/2020
Ngày hiệu lực
24/08/2020
Trích yếu
Về việc phê duyệt kết quả khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ tỉnh Lào Cai
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬