View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
5197/BTNMT-TĐKTTT
Người ký
Lê Công Thành
Lĩnh vực
Lĩnh vực tổng hợp
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Công văn
Ngày ban hành
22/09/2020
Ngày hiệu lực
22/09/2020
Trích yếu
Về việc tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬