View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
2313/QĐ-BTNMT
Người ký
Trần Quý Kiên
Lĩnh vực
Địa chất và khoáng sản
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Quyết định
Ngày ban hành
19/10/2020
Ngày hiệu lực
19/10/2020
Trích yếu
Về việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬