View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
953/BTNMT-TĐKTTT
Người ký
Trần Hồng Hà
Lĩnh vực
Lĩnh vực tổng hợp
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Công văn
Ngày ban hành
02/03/2021
Ngày hiệu lực
02/03/2021
Trích yếu
Phát động phong trào thi đua năm 2021 của Ngành Tài nguyên và Môi trường
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬