View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
343/QĐ-TTg
Người ký
Trịnh Đình Dũng
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Quyết định
File đính kèm
Ngày ban hành
12/03/2021
Ngày hiệu lực
12/03/2021
Trích yếu
Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬