View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
1213/BTNMT-VTQG
Người ký
Lê Công Thành
Lĩnh vực
Viễn thám
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Công văn
Ngày ban hành
17/03/2021
Ngày hiệu lực
17/03/2021
Trích yếu
Về việc cung cấp và công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia.
Nội dung

Về việc cung cấp và công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia.

 Content Editor ‭[5]‬