View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
433/QĐ-TTg
Người ký
Trịnh Đình Dũng
Lĩnh vực
Khí tượng thủy văn
Cơ quan ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Quyết định
File đính kèm
Ngày ban hành
24/03/2021
Ngày hiệu lực
24/03/2021
Trích yếu
Phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬