View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
2298/BTNMT-TTTMT
Người ký
Võ Tuấn Nhân
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Công văn
Ngày ban hành
14/05/2021
Ngày hiệu lực
14/05/2021
Trích yếu
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường, Ngày Quốc tế đa dạng sinh học
Nội dung

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường, Ngày Quốc tế đa dạng sinh học

 Content Editor ‭[5]‬