View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
2316/BTNMT -TNN
Người ký
Lê Công Thành
Lĩnh vực
Tài nguyên nước
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Công văn
File đính kèm
Ngày ban hành
17/05/2021
Ngày hiệu lực
17/05/2021
Trích yếu
Về việc cung cấp thông tin, số liệu xây dựng Đề án đảm bảo an ninh nguồn nước quốc gia
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬