View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
2758/BTNMT-TTTNMT
Người ký
Lê Minh Ngân
Lĩnh vực
Biển và hải đảo
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Công văn
Ngày ban hành
21/05/2021
Ngày hiệu lực
21/05/2021
Trích yếu
V/v tổ chức các hoạt động tại Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2021
Nội dung

V/v tổ chức các hoạt động tại Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2021

 

 Content Editor ‭[5]‬