View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
2743/BTNMT-TCMT
Người ký
Võ Tuấn Nhân
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Công văn
Ngày ban hành
21/05/2021
Ngày hiệu lực
21/05/2021
Trích yếu
V/v tăng cường phối hợp trong xử lý chất thải y tế phát sinh do dịch bệnh Covid-19
Nội dung

V/v tăng cường phối hợp trong xử lý chất thải y tế phát sinh do dịch bệnh Covid-19

 Content Editor ‭[5]‬