View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
2884/BTNMT-VP
Người ký
Võ Tuấn Nhân
Lĩnh vực
Lĩnh vực tổng hợp
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Công văn
File đính kèm
Ngày ban hành
27/05/2021
Ngày hiệu lực
27/05/2021
Trích yếu
Về việc quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
Nội dung

Về việc quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

 Content Editor ‭[5]‬