View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
1161/QĐ-BTNMT
Người ký
Võ Tuấn Nhân
Lĩnh vực
Lĩnh vực tổng hợp
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Quyết định
File đính kèm
Ngày ban hành
10/06/2021
Ngày hiệu lực
10/06/2021
Trích yếu
Về việc thành lập Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ mở mới năm 2022
Nội dung

Về việc thành lập Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ mở mới năm 2022

 Content Editor ‭[5]‬