View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
3224/BTNMT-TCKTTV
Người ký
Lê Công Thành
Lĩnh vực
Khí tượng thủy văn
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Công văn
Ngày ban hành
14/06/2021
Ngày hiệu lực
14/06/2021
Trích yếu
Triển khai thực hiện Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬