View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
1217/QĐ-BTNMT
Người ký
Lê Công Thành
Lĩnh vực
Khí tượng thủy văn
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Quyết định
File đính kèm
Ngày ban hành
18/06/2021
Ngày hiệu lực
18/06/2021
Trích yếu
Về việc thành lập, đưa các trạm khí tượng thủy văn được đầu tư từ Dự án “Tăng cường hệ thống dự báo, cảnh báo lũ lụt ở Việt Nam - giai đoạn II” vào hoạt động chính thức
Nội dung

Về việc thành lập, đưa các trạm khí tượng thủy văn được đầu tư từ Dự án “Tăng cường hệ thống dự báo, cảnh báo lũ lụt ở Việt Nam - giai đoạn II” vào hoạt động chính thức

 

 Content Editor ‭[5]‬