View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
1247/QĐ-BTNMT
Người ký
Trần Hồng Hà
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Quyết định
File đính kèm
Ngày ban hành
24/06/2021
Ngày hiệu lực
24/06/2021
Trích yếu
Phê duyệt kết quả xét chọn Chương trình Vinh danh tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác bảo tồn loài hoang dã giai đoạn 2010 - 2020
Nội dung

Phê duyệt kết quả xét chọn Chương trình Vinh danh tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác bảo tồn loài hoang dã giai đoạn 2010 - 2020

 

 Content Editor ‭[5]‬