View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
3971/BTNMT-PC
Người ký
Trần Hồng Hà
Lĩnh vực
Lĩnh vực tổng hợp
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Công văn
File đính kèm
Ngày ban hành
19/07/2021
Ngày hiệu lực
19/07/2021
Trích yếu
Về việc giao nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬