View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
1432/QĐ-BTNMT
Người ký
Lê Thanh Khuyến
Lĩnh vực
Đất đai
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Quyết định
File đính kèm
Ngày ban hành
21/07/2021
Ngày hiệu lực
21/07/2021
Trích yếu
Công bố kết quả điều tra, đánh giá đất đai cả nước, các vùng kinh tế - xã hội
Nội dung

Công bố kết quả điều tra, đánh giá đất đai cả nước, các vùng kinh tế - xã hội

 Content Editor ‭[5]‬