View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
4119 /BTNMT-TCMT
Người ký
Võ Tuấn Nhân
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Công văn
Ngày ban hành
23/07/2021
Ngày hiệu lực
23/07/2021
Trích yếu
Về việc tăng cường xử lý chất thải phát sinh do dịch bệnh COVID-19.
Nội dung

Về việc tăng cường xử lý chất thải phát sinh do dịch bệnh COVID-19.

 Content Editor ‭[5]‬