View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
1435/QĐ-BTNMT
Người ký
Lê Minh Ngân
Lĩnh vực
Đất đai
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Quyết định
File đính kèm
Ngày ban hành
22/07/2021
Ngày hiệu lực
22/07/2021
Trích yếu
Về việc Phê duyệt và công bố kết quả kiểm kê diện tích đất đai năm 2019
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬