View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
4226/BTNMT-KHTC
Người ký
Trần Quý Kiên
Lĩnh vực
Lĩnh vực tổng hợp
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Quyết định
Ngày ban hành
28/07/2021
Ngày hiệu lực
28/07/2021
Trích yếu
V/v xếp loại doanh nghiệp năm 2020 (Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường miền Nam)
Nội dung

V/v xếp loại doanh nghiệp năm 2020 (Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường miền Nam)

 Content Editor ‭[5]‬