View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
03/KH-BTNMT
Người ký
Nguyễn Thị Phương Hoa
Lĩnh vực
Lĩnh vực tổng hợp
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Kế hoạch
File đính kèm
Ngày ban hành
27/07/2021
Ngày hiệu lực
27/07/2021
Trích yếu
Kế hoạch Xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2025
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬