View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
4944/BTNMT-TCBHĐVN
Người ký
Trần Hồng Hà
Lĩnh vực
Biển và hải đảo
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Báo cáo
Ngày ban hành
11/08/2021
Ngày hiệu lực
11/08/2021
Trích yếu
Công bố Báo cáo hiện trạng môi trường biển và hải đảo quốc gia giai đoạn 2016 - 2020.
Nội dung

Công bố Báo cáo hiện trạng môi trường biển và hải đảo quốc gia giai đoạn 2016 - 2020.

 Content Editor ‭[5]‬