View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
1407/QĐ-TTg
Người ký
Phạm Bình Minh
Lĩnh vực
Biển và hải đảo
Cơ quan ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Quyết định
Ngày ban hành
16/08/2021
Ngày hiệu lực
16/08/2021
Trích yếu
Phê duyệt Đề án Việt Nam chủ động chuẩn bị và tham gia xây dựng Thỏa thuận toàn cầu về ô nhiễm nhựa đại dương
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬