View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
1732/QĐ-BTNMT
Người ký
Trần Hồng Hà
Lĩnh vực
Đất đai
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Quyết định
File đính kèm
Ngày ban hành
09/09/2021
Ngày hiệu lực
09/09/2021
Trích yếu
Kế hoạch chi tiết xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi)
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬