View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
6646/BTNMT-TNN
Người ký
Lê Công Thành
Lĩnh vực
Tài nguyên nước
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Công văn
File đính kèm
Ngày ban hành
01/11/2021
Ngày hiệu lực
01/11/2021
Trích yếu
Về việc điều chỉnh chế độ vận hành Nhà máy thủy điện Hòa Bình từ nay đến đầu năm 2022
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬