View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
2231/QĐ-BTNMT
Người ký
Trần Hồng Hà
Lĩnh vực
Lĩnh vực tổng hợp
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Quyết định
Ngày ban hành
16/11/2021
Ngày hiệu lực
16/11/2021
Trích yếu
Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thanh tra năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬