View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
2244/QĐ-BTNMT
Người ký
Trần Quý Kiên
Lĩnh vực
Lĩnh vực tổng hợp
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Quyết định
Ngày ban hành
17/11/2021
Ngày hiệu lực
17/11/2021
Trích yếu
Về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu đánh giá hoạt động doanhnghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2021
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬