View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
1970/QĐ-TTg
Người ký
Lê Văn Thành
Lĩnh vực
Khí tượng thủy văn
Cơ quan ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Quyết định
File đính kèm
Ngày ban hành
23/11/2021
Ngày hiệu lực
23/11/2021
Trích yếu
Phê duyệt Chiến lược phát triển Ngành Khí tượng Thủy văn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬