View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
1969/QĐ-TTg
Người ký
Lê Văn Thành
Lĩnh vực
Tài nguyên nước
Cơ quan ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Quyết định
Ngày ban hành
23/11/2021
Ngày hiệu lực
23/11/2021
Trích yếu
Phê duyệt Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Bằng Giang - Kỳ Cùng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬