View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
1973/QĐ-TTg
Người ký
Lê Văn Thành
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Quyết định
Ngày ban hành
23/11/2021
Ngày hiệu lực
23/11/2021
Trích yếu
Về việc phê duyệt Kế hoạch quốc gia về quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2021 - 2025
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬