View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
1975/QĐ-TTg
Người ký
Lê Văn Thành
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Quyết định
File đính kèm
Ngày ban hành
24/11/2021
Ngày hiệu lực
24/11/2021
Trích yếu
Ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng ngập nước giai đoạn 2021-2030
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬