View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
31/CT-TTg
Người ký
Lê Văn Thành
Lĩnh vực
Biển và hải đảo
Cơ quan ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Chỉ thị
File đính kèm
Ngày ban hành
24/11/2021
Ngày hiệu lực
24/11/2021
Trích yếu
Về việc đổi mới và tăng cường tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬