View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
8240-BTNMT-TĐKTTT
Người ký
Trần Hồng Hà
Lĩnh vực
Lĩnh vực tổng hợp
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Công văn
Ngày ban hành
31/12/2021
Ngày hiệu lực
31/12/2021
Trích yếu
Về việc phát động phong trào thi đua năm 2022
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬